top of page

SINT-PIETERS-WOLUWE

Wij gaan voor het beste

Palmares 2013-2017

Sinds 2013 geldt er voor ons maar één woord : werken ! Werken voor alle inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. In de loop van de laatste 5 jaar hebben we met veel durf en verbeelding, maar bovenal ook met grote nauwgezetheid  altijd en overal de burger en diens welzijn centraal gezet in ons handelen. Een transversaal en intergenerationeel beleid dat onmisbaar is om het samenleven in onze gemeente te vrijwaren en om meer sociale banden te scheppen in onze wijken.

Tegenover een wereld die constant en bovendien ook zeer snel in verandering is, moet Sint-Pieters-Woluwe ook in beweging blijven, moet het zijn identiteit bevestigen om zo de levenskwaliteit te vrijwaren,want deze is één van de beste van het land.

In al onze bevoegdheidsdomeinen op gemeentelijk niveau (dagelijks beheer, veiligheid, renovatie, leefmilieu, mobiliteit, infrastructuur, onderhoud, administratie, huisvesting, onderwijs en vorming,lokale economie, sociale bijstand, welzijn, vrije tijdsbesteding) is onze gemeente geëvolueerd en veranderd, heeft ze een stap voorwaarts gezet, en dat alles met behoud van gezonde financiën.

Maar we mogen er natuurlijk niet ophouden als we zo goed op weg zijn, er zijn nog heel wat uitdagingen: we moeten een antwoord bieden op de demografische groei, onze groene ruimtes vrijwaren, blijven strijden tegen de vliegtuigen boven onze gemeente, onze scholen moderniseren, de mobiliteit herdenken, de belangen van onze politiezone verdedigen, onze jongeren toegang tot betaalbare woningen bieden,energie besparen in de gemeentelijke gebouwen, ons patrimonium renoveren en onderhouden, en de meest kwetsbaren onder ons en personen met een handicap verdedigen,… zoveel zaken die we moeten verder zetten en die we ook zeer graag verder willen blijven doen samen met u. We hebben veel ervaring nu, onze kennis is groter, onze goesting onaangetast, onze energie onuitputtelijk. 

Bedankt voor uw vertrouwen. Wij hopen dat u zich met deze samenvatting van onze werkzaamheden en realisaties een beeld kan vormen van onze inzet en onze toewijding voor onze gemeente.

>

bottom of page